พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24516' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24336,6655,5678,3027,21969,22723,21696,5481,2861,20190,10717,12461,19859,206,5912,6616,2027,6062 Array ( [0] => 24336 [1] => 6655 [2] => 5678 [3] => 3027 [4] => 21969 [5] => 22723 [6] => 21696 [7] => 5481 [8] => 2861 [9] => 20190 [10] => 10717 [11] => 12461 [12] => 19859 [13] => 206 [14] => 5912 [15] => 6616 [16] => 2027 [17] => 6062 )