พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24516' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9778,11209,14785,6956,2238,11771,4188,5800,2734,6260,10269,3288,1528,1586,20131,24115,3221,15778 Array ( [0] => 9778 [1] => 11209 [2] => 14785 [3] => 6956 [4] => 2238 [5] => 11771 [6] => 4188 [7] => 5800 [8] => 2734 [9] => 6260 [10] => 10269 [11] => 3288 [12] => 1528 [13] => 1586 [14] => 20131 [15] => 24115 [16] => 3221 [17] => 15778 )