พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Anime Edition comes with leading track, 1 coupling track and 2 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24514' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24786,10709,4347,5623,5459,21800,23814,12487,7342,24619,12986,5349,17406,21605,20190,5177,3826,10228 Array ( [0] => 24786 [1] => 10709 [2] => 4347 [3] => 5623 [4] => 5459 [5] => 21800 [6] => 23814 [7] => 12487 [8] => 7342 [9] => 24619 [10] => 12986 [11] => 5349 [12] => 17406 [13] => 21605 [14] => 20190 [15] => 5177 [16] => 3826 [17] => 10228 )