พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24573,18555,3370,13735,1329,12491,23546,22090,4847,20262,7782,20836,2816,6867,9243,12827,5964,3635 Array ( [0] => 24573 [1] => 18555 [2] => 3370 [3] => 13735 [4] => 1329 [5] => 12491 [6] => 23546 [7] => 22090 [8] => 4847 [9] => 20262 [10] => 7782 [11] => 20836 [12] => 2816 [13] => 6867 [14] => 9243 [15] => 12827 [16] => 5964 [17] => 3635 )