พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Artist Edition comes with leading track, 2 coupling tracks and 3 instrumental tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'24513' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17409,9505,21914,20115,23849,20131,22042,6626,6134,24519,15770,6584,5925,14606,5444,16152,1875,5805 Array ( [0] => 17409 [1] => 9505 [2] => 21914 [3] => 20115 [4] => 23849 [5] => 20131 [6] => 22042 [7] => 6626 [8] => 6134 [9] => 24519 [10] => 15770 [11] => 6584 [12] => 5925 [13] => 14606 [14] => 5444 [15] => 16152 [16] => 1875 [17] => 5805 )