พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24510' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13733,1366,1373,22413,22409,22414,21327,19532,23422,14545,1370,14674,3256,15541,21791,13718,24527,1376 Array ( [0] => 13733 [1] => 1366 [2] => 1373 [3] => 22413 [4] => 22409 [5] => 22414 [6] => 21327 [7] => 19532 [8] => 23422 [9] => 14545 [10] => 1370 [11] => 14674 [12] => 3256 [13] => 15541 [14] => 21791 [15] => 13718 [16] => 24527 [17] => 1376 )