พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24510' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1375,24527,14546,1369,23410,13718,23422,1361,19065,15547,14674,10718,23427,1372,21327,1368,15546,1373 Array ( [0] => 1375 [1] => 24527 [2] => 14546 [3] => 1369 [4] => 23410 [5] => 13718 [6] => 23422 [7] => 1361 [8] => 19065 [9] => 15547 [10] => 14674 [11] => 10718 [12] => 23427 [13] => 1372 [14] => 21327 [15] => 1368 [16] => 15546 [17] => 1373 )