พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'24510' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22414,23606,13718,15547,22754,1690,21793,19065,21327,10718,1373,15546,1361,23881,3256,24527,15541,1365 Array ( [0] => 22414 [1] => 23606 [2] => 13718 [3] => 15547 [4] => 22754 [5] => 1690 [6] => 21793 [7] => 19065 [8] => 21327 [9] => 10718 [10] => 1373 [11] => 15546 [12] => 1361 [13] => 23881 [14] => 3256 [15] => 24527 [16] => 15541 [17] => 1365 )