พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 มกราคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

1,200 BAHT
1320 BAHT
พรีออเดอร์

Attached armed: 90mm sub machine gun / beam dagger

----------------------------------------

1/144 scale assembly plastic model

Target age: 8 years old or older

Product material: PS / PE

・ No adhesive is used for assembly

----------------------------------------

/
q select pid from dex_product where pid<>'24507' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9282,8619,8547,5857,18186,1172,11521,12997,12996,5057,20051,10543,12235,14493,23621,9488,13046,8611 Array ( [0] => 9282 [1] => 8619 [2] => 8547 [3] => 5857 [4] => 18186 [5] => 1172 [6] => 11521 [7] => 12997 [8] => 12996 [9] => 5057 [10] => 20051 [11] => 10543 [12] => 12235 [13] => 14493 [14] => 23621 [15] => 9488 [16] => 13046 [17] => 8611 )