พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion".

q select pid from dex_product where pid<>'24505' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24767,2674,22969,2091,7452,20307,5513,4235,22188,4422,8104,6828,10888,14089,6793,25155,10786,9932 Array ( [0] => 24767 [1] => 2674 [2] => 22969 [3] => 2091 [4] => 7452 [5] => 20307 [6] => 5513 [7] => 4235 [8] => 22188 [9] => 4422 [10] => 8104 [11] => 6828 [12] => 10888 [13] => 14089 [14] => 6793 [15] => 25155 [16] => 10786 [17] => 9932 )