พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion".

q select pid from dex_product where pid<>'24505' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12979,4702,4223,9930,22511,14552,4695,4952,5806,1352,6274,15034,3452,9761,22527,6687,23933,22965 Array ( [0] => 12979 [1] => 4702 [2] => 4223 [3] => 9930 [4] => 22511 [5] => 14552 [6] => 4695 [7] => 4952 [8] => 5806 [9] => 1352 [10] => 6274 [11] => 15034 [12] => 3452 [13] => 9761 [14] => 22527 [15] => 6687 [16] => 23933 [17] => 22965 )