พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme to TV anime "Hatena Illusion".

q select pid from dex_product where pid<>'24505' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,491,11880,19755,22966,22160,10174,18545,24282,24971,10046,5450,18658,11173,21880,5923,23027,2890,5178 Array ( [0] => 491 [1] => 11880 [2] => 19755 [3] => 22966 [4] => 22160 [5] => 10174 [6] => 18545 [7] => 24282 [8] => 24971 [9] => 10046 [10] => 5450 [11] => 18658 [12] => 11173 [13] => 21880 [14] => 5923 [15] => 23027 [16] => 2890 [17] => 5178 )