มีสินค้า

420 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24491' and ( pcharacter='600' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23591,23516,21125,23451,23171,23450,21566,21128,21567,23169,23449,23593,21129,21126,21127,21124,24492,24490 Array ( [0] => 23591 [1] => 23516 [2] => 21125 [3] => 23451 [4] => 23171 [5] => 23450 [6] => 21566 [7] => 21128 [8] => 21567 [9] => 23169 [10] => 23449 [11] => 23593 [12] => 21129 [13] => 21126 [14] => 21127 [15] => 21124 [16] => 24492 [17] => 24490 )