มีสินค้า

ตัวรีดติดเสื้อขนาด 5 x 5 cm

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24476' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22987,16322,18350,16195,9475,13890,16145,13981,1792,21599,49,18122,23837,5119,14502,24727,5039,16194 Array ( [0] => 22987 [1] => 16322 [2] => 18350 [3] => 16195 [4] => 9475 [5] => 13890 [6] => 16145 [7] => 13981 [8] => 1792 [9] => 21599 [10] => 49 [11] => 18122 [12] => 23837 [13] => 5119 [14] => 14502 [15] => 24727 [16] => 5039 [17] => 16194 )