มีสินค้า

ตัวรีดติดเสื้อขนาด 5.6 x 5 cm

79 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24474' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11513,24398,16149,2224,6995,14581,18303,21625,8498,13879,14502,4406,13967,19631,4399,11966,5115,10866 Array ( [0] => 11513 [1] => 24398 [2] => 16149 [3] => 2224 [4] => 6995 [5] => 14581 [6] => 18303 [7] => 21625 [8] => 8498 [9] => 13879 [10] => 14502 [11] => 4406 [12] => 13967 [13] => 19631 [14] => 4399 [15] => 11966 [16] => 5115 [17] => 10866 )