พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มีนาคม 2020

6,600 BAHT
7260 BAHT
พรีออเดอร์

【Set content】
● Plastic model
● Ramune

[Material]
Plastic parts: ABS

【Size】
H160mm × W130mm × D240mm
When deployed: H250mm x W400mm x D240mm

[Target age]
15 years old or older

q select pid from dex_product where pid<>'24402' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5655,21977,1517,18426,24131,11207,1457,24520,7912,14550,6475,24295,23578,20297,7199,5351,3200,2787 Array ( [0] => 5655 [1] => 21977 [2] => 1517 [3] => 18426 [4] => 24131 [5] => 11207 [6] => 1457 [7] => 24520 [8] => 7912 [9] => 14550 [10] => 6475 [11] => 24295 [12] => 23578 [13] => 20297 [14] => 7199 [15] => 5351 [16] => 3200 [17] => 2787 )