มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24398' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13862,12431,333,10602,8025,13884,13980,16192,10880,21157,5009,2663,16970,2213,16322,22486,22898,6 Array ( [0] => 13862 [1] => 12431 [2] => 333 [3] => 10602 [4] => 8025 [5] => 13884 [6] => 13980 [7] => 16192 [8] => 10880 [9] => 21157 [10] => 5009 [11] => 2663 [12] => 16970 [13] => 2213 [14] => 16322 [15] => 22486 [16] => 22898 [17] => 6 )