มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24364' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13854,8485,16972,1794,8468,13848,9668,18583,21627,18166,21292,16970,4873,10436,23831,6392,25301,4568 Array ( [0] => 13854 [1] => 8485 [2] => 16972 [3] => 1794 [4] => 8468 [5] => 13848 [6] => 9668 [7] => 18583 [8] => 21627 [9] => 18166 [10] => 21292 [11] => 16970 [12] => 4873 [13] => 10436 [14] => 23831 [15] => 6392 [16] => 25301 [17] => 4568 )