มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24363' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11109,5395,4637,18323,24364,2209,18126,16201,2213,19406,6393,11081,13907,23893,17113,16323,5212,5116 Array ( [0] => 11109 [1] => 5395 [2] => 4637 [3] => 18323 [4] => 24364 [5] => 2209 [6] => 18126 [7] => 16201 [8] => 2213 [9] => 19406 [10] => 6393 [11] => 11081 [12] => 13907 [13] => 23893 [14] => 17113 [15] => 16323 [16] => 5212 [17] => 5116 )