พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า พฤษภาคม 2020

5,600 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Vartex
Specifications
Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. 250mm
Material: PVC, ABS
Details
Sculptor: Shingo Ozawa
Paintwork: Hiroyuki Hirose (Deco Mas Lab)

"Shining Beach Heroines", a collaborative project by the hit RPG series "The Shining" and Hobby Japan Magazine, welcomes Sonia, a princess knight of the kingdom.
For this figure the usual solid armor is left behind and swimsuit worn instead. Surprisingly the "Lightning Princess" shines brighter than the sun and still wants the attention of her subjects the Astorians when dressed like this.
The beautiful lace pattern pareo is lightly transparent showing off the sexy curves.
Enjoy this summer look of the Astoria princess by adding this figure to your collection.

q select pid from dex_product where pid<>'24357' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21183,21333,18212,23935,19859,19702,4950,17233,19727,11529,8962,10755,22630,23751,22964,9181,10858,22587 Array ( [0] => 21183 [1] => 21333 [2] => 18212 [3] => 23935 [4] => 19859 [5] => 19702 [6] => 4950 [7] => 17233 [8] => 19727 [9] => 11529 [10] => 8962 [11] => 10755 [12] => 22630 [13] => 23751 [14] => 22964 [15] => 9181 [16] => 10858 [17] => 22587 )