พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 16 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ มีนาคม 2020

390 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: Approx. H80 x W80 x D3mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'24324' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24520,5683,24147,8283,5500,24651,21927,6649,21329,11487,7906,24402,1566,6545,22101,17647,1701,7152 Array ( [0] => 24520 [1] => 5683 [2] => 24147 [3] => 8283 [4] => 5500 [5] => 24651 [6] => 21927 [7] => 6649 [8] => 21329 [9] => 11487 [10] => 7906 [11] => 24402 [12] => 1566 [13] => 6545 [14] => 22101 [15] => 17647 [16] => 1701 [17] => 7152 )