พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,160 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

-Leave her to Nora's house!
-Killer T-shirt

-S size: Length 65cm, Width 49cm, Sleeve 19cm
-M size: Length 69cm, Width 52cm, Sleeve length 20cm
-L size: Length 73cm, Width 55cm, Sleeve length 22cm
-XL size: Length 77cm, Width 58cm, Sleeve length 24cm

-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24309' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22940,24114,13180,18509,23852,10765,2647,8263,15771,24282,5772,9928,14725,7781,22911,6445,9976,5423 Array ( [0] => 22940 [1] => 24114 [2] => 13180 [3] => 18509 [4] => 23852 [5] => 10765 [6] => 2647 [7] => 8263 [8] => 15771 [9] => 24282 [10] => 5772 [11] => 9928 [12] => 14725 [13] => 7781 [14] => 22911 [15] => 6445 [16] => 9976 [17] => 5423 )