พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า กุมภาพันธ์ 2020

1,680 BAHT
2100 BAHT
พรีออเดอร์

-Fumino & Risa & Uruka became a big towel!

-Enjoy the charm of illustrations in big size with full color prints with good coloring!
-Excellent touch.
-Recommended as an alternative to tapestry and sheets.
-Take measures against the cold when you spend the cold season outdoors!
-Of course perfect for bath towels.

-Size: (approx.) 120 x 60cm
-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24307' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5423,21974,4843,22427,5674,1529,5219,10986,9935,6509,3028,5682,9930,18595,12465,23119,19459,14792 Array ( [0] => 5423 [1] => 21974 [2] => 4843 [3] => 22427 [4] => 5674 [5] => 1529 [6] => 5219 [7] => 10986 [8] => 9935 [9] => 6509 [10] => 3028 [11] => 5682 [12] => 9930 [13] => 18595 [14] => 12465 [15] => 23119 [16] => 19459 [17] => 14792 )