พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า กุมภาพันธ์ 2020

1,680 BAHT
2100 BAHT
พรีออเดอร์

-Mr. Midwinter has become a big towel!

-Enjoy the charm of illustrations in big size with full color prints with good coloring!
-Excellent touch.
-Recommended as an alternative to tapestry and sheets.
-Take measures against the cold when you spend the cold season outdoors!
-Of course perfect for bath towels.

-Size: (approx.) 120 x 60cm
-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24306' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5628,22121,20292,5229,8262,11987,2025,9793,11833,9274,10789,22834,22636,20130,3531,4765,8505,2368 Array ( [0] => 5628 [1] => 22121 [2] => 20292 [3] => 5229 [4] => 8262 [5] => 11987 [6] => 2025 [7] => 9793 [8] => 11833 [9] => 9274 [10] => 10789 [11] => 22834 [12] => 22636 [13] => 20130 [14] => 3531 [15] => 4765 [16] => 8505 [17] => 2368 )