พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,560 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์

-A large-capacity daypack printed with the ideal gauge that can be used as a hand-held tote

-A 2-way daypack that can be used as a hand-held tote.
-Large capacity that fits comfortably even in A3 size, active in events and shopping!

-Size: 44 x 30 x 14cm gusset (contents: about 18 liters)
- 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'24302' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19923,16929,24304,19926,22944,17161,14274,14640,14030,24116,13281,18153,24298,20092,17399,16934,19277,16647 Array ( [0] => 19923 [1] => 16929 [2] => 24304 [3] => 19926 [4] => 22944 [5] => 17161 [6] => 14274 [7] => 14640 [8] => 14030 [9] => 24116 [10] => 13281 [11] => 18153 [12] => 24298 [13] => 20092 [14] => 17399 [15] => 16934 [16] => 19277 [17] => 16647 )