พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

720 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

-Large capacity tote bag with Saber Alter's [Excalibur Morgan] printed

-Active in events and shopping!
-The design is great because the print surface is large!

-Size: (approx.) 40 x 48 x gusset 15cm
-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24301' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16918,12785,24248,16941,19903,22375,16906,21322,21258,23321,19898,19930,15278,5898,16937,16657,11381,21315 Array ( [0] => 16918 [1] => 12785 [2] => 24248 [3] => 16941 [4] => 19903 [5] => 22375 [6] => 16906 [7] => 21322 [8] => 21258 [9] => 23321 [10] => 19898 [11] => 19930 [12] => 15278 [13] => 5898 [14] => 16937 [15] => 16657 [16] => 11381 [17] => 21315 )