พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,560 BAHT
1950 BAHT
พรีออเดอร์

-A large-capacity daypack printed with the ideal gauge that can be used as a hand-held tote

-A 2-way daypack that can be used as a hand-held tote.
-Large capacity that fits comfortably even in A3 size, active in events and shopping!

-Size: 44 x 30 x 14cm gusset (contents: about 18 liters)
- 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'24300' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16652,16916,20085,14030,14943,4030,16910,15229,20311,19274,19921,1733,19906,21345,23336,22769,23816,16654 Array ( [0] => 16652 [1] => 16916 [2] => 20085 [3] => 14030 [4] => 14943 [5] => 4030 [6] => 16910 [7] => 15229 [8] => 20311 [9] => 19274 [10] => 19921 [11] => 1733 [12] => 19906 [13] => 21345 [14] => 23336 [15] => 22769 [16] => 23816 [17] => 16654 )