พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

240 BAHT
300 BAHT
พรีออเดอร์

-Pick up your favorite characters!

-Acrylic key chain with cute deformed characters [Reaction when pinched].
-Unique design that looks like your favorite character is pinched to you by holding it with your finger.
-With earphone jack parts that can be attached to mobile devices (removable).

-Estimated size: about 60mm
-Material: Acrylic
-Illustration: Liz

q select pid from dex_product where pid<>'24299' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19919,14310,14341,11604,15284,19924,15294,19075,14269,16085,14274,1732,11591,12378,20092,15253,20585,21255 Array ( [0] => 19919 [1] => 14310 [2] => 14341 [3] => 11604 [4] => 15284 [5] => 19924 [6] => 15294 [7] => 19075 [8] => 14269 [9] => 16085 [10] => 14274 [11] => 1732 [12] => 11591 [13] => 12378 [14] => 20092 [15] => 15253 [16] => 20585 [17] => 21255 )