พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

240 BAHT
300 BAHT
พรีออเดอร์

-Pick up your favorite characters!

-Acrylic key chain with cute deformed characters [Reaction when pinched].
-Unique design that looks like your favorite character is pinched to you by holding it with your finger.

-Estimated size: about 60mm
-Material: Acrylic
-Illustration: Liz

q select pid from dex_product where pid<>'24298' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19941,13801,12383,17244,210,13664,16909,12001,14308,7842,15174,14264,5897,16936,19278,16141,7127,16937 Array ( [0] => 19941 [1] => 13801 [2] => 12383 [3] => 17244 [4] => 210 [5] => 13664 [6] => 16909 [7] => 12001 [8] => 14308 [9] => 7842 [10] => 15174 [11] => 14264 [12] => 5897 [13] => 16936 [14] => 19278 [15] => 16141 [16] => 7127 [17] => 16937 )