พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,560 BAHT
1950 BAHT

-A large-capacity daypack that can be used as a hand-held tote

-A 2-way daypack that can be used as a hand-held tote.
-Large capacity that fits comfortably even in A3 size, active in events and shopping!

-Size: 44 x 30 x 14cm gusset (contents: about 18 liters)
- 100% polyester

q select pid from dex_product where pid<>'24297' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23900,6696,1240,24202,2768,24194,6716,4731,3460,10267,997,1244,23913,9743,1260,1242,4614,4725 Array ( [0] => 23900 [1] => 6696 [2] => 1240 [3] => 24202 [4] => 2768 [5] => 24194 [6] => 6716 [7] => 4731 [8] => 3460 [9] => 10267 [10] => 997 [11] => 1244 [12] => 23913 [13] => 9743 [14] => 1260 [15] => 1242 [16] => 4614 [17] => 4725 )