พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2020

1,160 BAHT
1450 BAHT
พรีออเดอร์

-[Become light! ]

-Goldion hammer activation scene image, printed in gold!
-On the back of the neck, printed the activation key of Gordion Hammer.

-S size: Length 65cm, Width 48cm, Sleeve length 20cm
-M size: Length 67cm, Width 50cm, Sleeve length 20cm
-L size: Length 70cm, Width 53cm, Sleeve length 21cm
-XL size: Length 74cm, Width 58cm, Sleeve length 22cm

-Material: 100% cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24295' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19745,14530,10634,6133,13575,18124,3149,21837,3444,2382,9374,10451,19048,6439,22415,1427,21332,22472 Array ( [0] => 19745 [1] => 14530 [2] => 10634 [3] => 6133 [4] => 13575 [5] => 18124 [6] => 3149 [7] => 21837 [8] => 3444 [9] => 2382 [10] => 9374 [11] => 10451 [12] => 19048 [13] => 6439 [14] => 22415 [15] => 1427 [16] => 21332 [17] => 22472 )