พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 ตุลาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้า มีนาคม 2020

7,750 BAHT
9300 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications
Size: M (Length: Approx. 40cm, Width: Approx. 52cm, Sleeve Length: Approx. 65cm)
Size: L (Length: Approx. 41cm, Width: Approx. 55cm, Sleeve Length: Approx. 66cm)
Size: XL (Length: Approx. 42cm, Width: Approx. 58cm, Sleeve Length: Approx. 67cm)
Material: 100% Cotton

q select pid from dex_product where pid<>'24284' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22397,22399,16433,18139,23015,18360,21274,14768,18353,18735,13384,13379,16324,22214,4197,22401,15695,24122 Array ( [0] => 22397 [1] => 22399 [2] => 16433 [3] => 18139 [4] => 23015 [5] => 18360 [6] => 21274 [7] => 14768 [8] => 18353 [9] => 18735 [10] => 13384 [11] => 13379 [12] => 16324 [13] => 22214 [14] => 4197 [15] => 22401 [16] => 15695 [17] => 24122 )