พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 31 ธันวาคม 2019 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ เมษายน 2020

2,700 BAHT
3000 BAHT
พรีออเดอร์

【set content】
Complete figure set (partially assembled)

[Product Material]
PVC / ABS / MABS

[Product size]
About 60mm

[Target age]
15 years old or older

q select pid from dex_product where pid<>'24242' and ( pcharacter='22' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1138,4672,1140,4669,4668,4673,4663,4670,1146,5001,1143,2050,4664,4660,4662,4674,4665,1147 Array ( [0] => 1138 [1] => 4672 [2] => 1140 [3] => 4669 [4] => 4668 [5] => 4673 [6] => 4663 [7] => 4670 [8] => 1146 [9] => 5001 [10] => 1143 [11] => 2050 [12] => 4664 [13] => 4660 [14] => 4662 [15] => 4674 [16] => 4665 [17] => 1147 )