มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24234' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23055,18585,18156,16321,13934,22905,37,23765,1832,19827,1848,18331,19832,10371,1782,16204,21748,24547 Array ( [0] => 23055 [1] => 18585 [2] => 18156 [3] => 16321 [4] => 13934 [5] => 22905 [6] => 37 [7] => 23765 [8] => 1832 [9] => 19827 [10] => 1848 [11] => 18331 [12] => 19832 [13] => 10371 [14] => 1782 [15] => 16204 [16] => 21748 [17] => 24547 )