มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24230' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18450,15148,23556,17085,16499,16492,24585,17088,24072,22153,21435,23023,17084,18448,21433,22680,12009,16488 Array ( [0] => 18450 [1] => 15148 [2] => 23556 [3] => 17085 [4] => 16499 [5] => 16492 [6] => 24585 [7] => 17088 [8] => 24072 [9] => 22153 [10] => 21435 [11] => 23023 [12] => 17084 [13] => 18448 [14] => 21433 [15] => 22680 [16] => 12009 [17] => 16488 )