มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24230' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22762,12010,23070,22763,16486,12007,22907,24585,22680,16496,23970,16492,17088,17089,21432,20013,17083,14699 Array ( [0] => 22762 [1] => 12010 [2] => 23070 [3] => 22763 [4] => 16486 [5] => 12007 [6] => 22907 [7] => 24585 [8] => 22680 [9] => 16496 [10] => 23970 [11] => 16492 [12] => 17088 [13] => 17089 [14] => 21432 [15] => 20013 [16] => 17083 [17] => 14699 )