มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24229' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23069,16490,17085,22765,22155,17084,23023,18452,11926,23970,12008,22037,21433,18450,22907,12050,22764,12010 Array ( [0] => 23069 [1] => 16490 [2] => 17085 [3] => 22765 [4] => 22155 [5] => 17084 [6] => 23023 [7] => 18452 [8] => 11926 [9] => 23970 [10] => 12008 [11] => 22037 [12] => 21433 [13] => 18450 [14] => 22907 [15] => 12050 [16] => 22764 [17] => 12010 )