มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24170' and ( pcharacter='123' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24179,3845,11320,1705,24178,4926,5004,2901,8557,4703,1288,494,2947,9696,24177,496,6162,495 Array ( [0] => 24179 [1] => 3845 [2] => 11320 [3] => 1705 [4] => 24178 [5] => 4926 [6] => 5004 [7] => 2901 [8] => 8557 [9] => 4703 [10] => 1288 [11] => 494 [12] => 2947 [13] => 9696 [14] => 24177 [15] => 496 [16] => 6162 [17] => 495 )