มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24170' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2088,4949,19054,6422,4068,18941,5644,641,19996,9198,8551,22054,3043,8938,4698,21619,14606,5631 Array ( [0] => 2088 [1] => 4949 [2] => 19054 [3] => 6422 [4] => 4068 [5] => 18941 [6] => 5644 [7] => 641 [8] => 19996 [9] => 9198 [10] => 8551 [11] => 22054 [12] => 3043 [13] => 8938 [14] => 4698 [15] => 21619 [16] => 14606 [17] => 5631 )