มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24166' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12950,23983,15018,12298,13706,12297,11681,12949,15019,11988 Array ( [0] => 12950 [1] => 23983 [2] => 15018 [3] => 12298 [4] => 13706 [5] => 12297 [6] => 11681 [7] => 12949 [8] => 15019 [9] => 11988 )