มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ชินจิโร่สวมสูทชุดใหม่ ทะลวงฟันฝ่าด้วยความเชื่อมั่น
โมโรโบชิทะยานสู่สมรภูมิพร้อมกับขุมอำนาจใหม่ วินดัม

ณ ฮ่องกงที่กลายเป็นศึกย่อมๆ ระหว่างหน่วยวิทยะ VS สหพันธ์หมู่ดาว เผชิญหน้าสองพี่น้องราชสีห์!

คานกำลังเริ่มสั่นคลอนด้วยสองฝ่ายที่ฝีมือทัดเทียมกัน ทว่า ทางเลือกที่สหพันธ์หมู่ดาวตกลงปลงใจก็คือ—!!

q select pid from dex_product where pid<>'24165' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14317,10280,11781,22099,7031,12898,22873,10911,23891,19334,4734,20054,9709,21461,11782,12899,5536,7165 Array ( [0] => 14317 [1] => 10280 [2] => 11781 [3] => 22099 [4] => 7031 [5] => 12898 [6] => 22873 [7] => 10911 [8] => 23891 [9] => 19334 [10] => 4734 [11] => 20054 [12] => 9709 [13] => 21461 [14] => 11782 [15] => 12899 [16] => 5536 [17] => 7165 )