มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ชินจิโร่สวมสูทชุดใหม่ ทะลวงฟันฝ่าด้วยความเชื่อมั่น
โมโรโบชิทะยานสู่สมรภูมิพร้อมกับขุมอำนาจใหม่ วินดัม

ณ ฮ่องกงที่กลายเป็นศึกย่อมๆ ระหว่างหน่วยวิทยะ VS สหพันธ์หมู่ดาว เผชิญหน้าสองพี่น้องราชสีห์!

คานกำลังเริ่มสั่นคลอนด้วยสองฝ่ายที่ฝีมือทัดเทียมกัน ทว่า ทางเลือกที่สหพันธ์หมู่ดาวตกลงปลงใจก็คือ—!!

q select pid from dex_product where pid<>'24165' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21063,7165,11684,12898,20054,11781,24338,10911,10280,10913,22098,14317,3977,5536,9709,23891,12899,7031 Array ( [0] => 21063 [1] => 7165 [2] => 11684 [3] => 12898 [4] => 20054 [5] => 11781 [6] => 24338 [7] => 10911 [8] => 10280 [9] => 10913 [10] => 22098 [11] => 14317 [12] => 3977 [13] => 5536 [14] => 9709 [15] => 23891 [16] => 12899 [17] => 7031 )