มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ในอดีตเมืองฟูโตะเคยถูกองค์กรชั่วร้ายจู่โจม เปลี่ยนผู้คนให้เป็นสัตว์ประหลาดด้วยไกอาเมมโมรี แม้องค์กรนั้นจะล่มสลายไปแล้ว แต่ไกอาเมมโมรียังคงทำให้เกิดคดีเหนือธรรมชาติเรื่อยมา

โชทาโร่และฟิลิป สองนักสืบเอกชนจึงต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า 'โดพันท์' โดยการแปลงร่างเป็นมาสค์ไรเดอร์ ดับเบิล

นี่คือเล่มที่ 2 ของ "มาสค์ไรเดอร์ ดับเบิล" ผลงานชิ้นเอกของมาสค์ไรเดอร์ยุคเฮเซย์!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'24164' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23688,2134,2124,6114,2131,2127,8523,9321,6113,24010,23873,2130,2125,16618,11350,7225,18723,2132 Array ( [0] => 23688 [1] => 2134 [2] => 2124 [3] => 6114 [4] => 2131 [5] => 2127 [6] => 8523 [7] => 9321 [8] => 6113 [9] => 24010 [10] => 23873 [11] => 2130 [12] => 2125 [13] => 16618 [14] => 11350 [15] => 7225 [16] => 18723 [17] => 2132 )