สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24123' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22854,13477,13403,13768,22550,17327,18357,22404,19428,16437,16148,13382,15885,21537,21150,18650,13408,14722 Array ( [0] => 22854 [1] => 13477 [2] => 13403 [3] => 13768 [4] => 22550 [5] => 17327 [6] => 18357 [7] => 22404 [8] => 19428 [9] => 16437 [10] => 16148 [11] => 13382 [12] => 15885 [13] => 21537 [14] => 21150 [15] => 18650 [16] => 13408 [17] => 14722 )