สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'24122' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9671,17327,15695,20057,10655,18352,5196,8954,19424,21538,18354,13395,21146,13475,22707,15694,22710,10439 Array ( [0] => 9671 [1] => 17327 [2] => 15695 [3] => 20057 [4] => 10655 [5] => 18352 [6] => 5196 [7] => 8954 [8] => 19424 [9] => 21538 [10] => 18354 [11] => 13395 [12] => 21146 [13] => 13475 [14] => 22707 [15] => 15694 [16] => 22710 [17] => 10439 )