สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'24111' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24985,13854,22936,9111,23669,17392,24675,44,1780,14072,1817,20982,13072,23542,22674,1790,22719,21534 Array ( [0] => 24985 [1] => 13854 [2] => 22936 [3] => 9111 [4] => 23669 [5] => 17392 [6] => 24675 [7] => 44 [8] => 1780 [9] => 14072 [10] => 1817 [11] => 20982 [12] => 13072 [13] => 23542 [14] => 22674 [15] => 1790 [16] => 22719 [17] => 21534 )