สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'24111' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14514,21771,17501,18854,5195,18717,18302,16223,1780,24003,1793,49,11110,16971,21254,5948,5950,6820 Array ( [0] => 14514 [1] => 21771 [2] => 17501 [3] => 18854 [4] => 5195 [5] => 18717 [6] => 18302 [7] => 16223 [8] => 1780 [9] => 24003 [10] => 1793 [11] => 49 [12] => 11110 [13] => 16971 [14] => 21254 [15] => 5948 [16] => 5950 [17] => 6820 )