มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24073' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16492,16485,21434,18447,22763,11926,22906,23683,22860,16494,23023,18450,12008,21431,23069,22760,18797,16495 Array ( [0] => 16492 [1] => 16485 [2] => 21434 [3] => 18447 [4] => 22763 [5] => 11926 [6] => 22906 [7] => 23683 [8] => 22860 [9] => 16494 [10] => 23023 [11] => 18450 [12] => 12008 [13] => 21431 [14] => 23069 [15] => 22760 [16] => 18797 [17] => 16495 )