มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24073' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21434,12004,22766,22761,16499,16494,12009,17082,16493,18450,14719,22037,16495,23558,16498,17089,21433,12005 Array ( [0] => 21434 [1] => 12004 [2] => 22766 [3] => 22761 [4] => 16499 [5] => 16494 [6] => 12009 [7] => 17082 [8] => 16493 [9] => 18450 [10] => 14719 [11] => 22037 [12] => 16495 [13] => 23558 [14] => 16498 [15] => 17089 [16] => 21433 [17] => 12005 )