มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24072' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18452,16397,12006,16498,18784,17089,16495,21435,16497,18797,15374,17085,24073,22680,24585,12008,24230,22760 Array ( [0] => 18452 [1] => 16397 [2] => 12006 [3] => 16498 [4] => 18784 [5] => 17089 [6] => 16495 [7] => 21435 [8] => 16497 [9] => 18797 [10] => 15374 [11] => 17085 [12] => 24073 [13] => 22680 [14] => 24585 [15] => 12008 [16] => 24230 [17] => 22760 )