มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

    • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
    • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
    • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24072' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16495,14699,22761,18451,17204,23556,16498,12050,24230,24073,23023,17085,22907,16485,22767,22154,23069,23558 Array ( [0] => 16495 [1] => 14699 [2] => 22761 [3] => 18451 [4] => 17204 [5] => 23556 [6] => 16498 [7] => 12050 [8] => 24230 [9] => 24073 [10] => 23023 [11] => 17085 [12] => 22907 [13] => 16485 [14] => 22767 [15] => 22154 [16] => 23069 [17] => 23558 )