มีสินค้า

390 BAHT
490 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'24002' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10436,1802,10372,13934,4411,18156,13555,2204,22694,19406,8867,20496,13905,7853,2193,20342,1792,24477 Array ( [0] => 10436 [1] => 1802 [2] => 10372 [3] => 13934 [4] => 4411 [5] => 18156 [6] => 13555 [7] => 2204 [8] => 22694 [9] => 19406 [10] => 8867 [11] => 20496 [12] => 13905 [13] => 7853 [14] => 2193 [15] => 20342 [16] => 1792 [17] => 24477 )