มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'23983' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24166,25261,11988,15019,11681,12949,12297,12950,12298,13706,15018 Array ( [0] => 24166 [1] => 25261 [2] => 11988 [3] => 15019 [4] => 11681 [5] => 12949 [6] => 12297 [7] => 12950 [8] => 12298 [9] => 13706 [10] => 15018 )