มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

นี่คือการต่อสู้ของเหล่าวัยรุ่น ถ้า ‘เขินอาย’ ก่อนคือผู้แพ้!

คุณทาคากิที่นั่งข้างๆ วันๆ เอาแต่แกล้งผมดีนัก คอยดูเถอะ วันนี้แหละ ผมจะแกล้งคุณทาคากิกลับบ้าง เอาให้อายม้วนไปเลย!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'23983' and ( pcharacter='374' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12950,18251,12298,24166,12949,12297,15018,11988,11681,13706,15019 Array ( [0] => 12950 [1] => 18251 [2] => 12298 [3] => 24166 [4] => 12949 [5] => 12297 [6] => 15018 [7] => 11988 [8] => 11681 [9] => 13706 [10] => 15019 )