มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23982' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23877,23978,23875,23874,24256,24254,23879,24255,23977,23979,23684,24339,23878,23981,23876,24340,23980,23880 Array ( [0] => 23877 [1] => 23978 [2] => 23875 [3] => 23874 [4] => 24256 [5] => 24254 [6] => 23879 [7] => 24255 [8] => 23977 [9] => 23979 [10] => 23684 [11] => 24339 [12] => 23878 [13] => 23981 [14] => 23876 [15] => 24340 [16] => 23980 [17] => 23880 )