มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23982' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24652,23979,24654,24541,23878,24502,24535,23980,23880,23981,23978,24650,24340,24540,24724,24544,23879,23876 Array ( [0] => 24652 [1] => 23979 [2] => 24654 [3] => 24541 [4] => 23878 [5] => 24502 [6] => 24535 [7] => 23980 [8] => 23880 [9] => 23981 [10] => 23978 [11] => 24650 [12] => 24340 [13] => 24540 [14] => 24724 [15] => 24544 [16] => 23879 [17] => 23876 )