มีสินค้า

1,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23978' and ( pcharacter='603' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24340,23981,23875,23879,23876,24255,23874,24256,23977,23877,24339,23982,24254,23878,23880,23979,23684,23980 Array ( [0] => 24340 [1] => 23981 [2] => 23875 [3] => 23879 [4] => 23876 [5] => 24255 [6] => 23874 [7] => 24256 [8] => 23977 [9] => 23877 [10] => 24339 [11] => 23982 [12] => 24254 [13] => 23878 [14] => 23880 [15] => 23979 [16] => 23684 [17] => 23980 )