มีสินค้า

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'23970' and ( pcharacter='413' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23070,22155,22153,22764,17204,22037,12050,18449,15148,16486,16496,16492,16500,23557,22765,21435,17088,18451 Array ( [0] => 23070 [1] => 22155 [2] => 22153 [3] => 22764 [4] => 17204 [5] => 22037 [6] => 12050 [7] => 18449 [8] => 15148 [9] => 16486 [10] => 16496 [11] => 16492 [12] => 16500 [13] => 23557 [14] => 22765 [15] => 21435 [16] => 17088 [17] => 18451 )