พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

2,300 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
10 Packs/Box
Size: Approx. H75mm x W44mm
Material: Acrylic
Features: Swivel snap hook
Details
Assorted according to maker's rate from 10 types.

*The "Ani-Art series" is an original product series by AMNIBUS designed with anime illustrations processed in a more artistic style.

Lineup:
-Sakura Kinomoto 1
-Sakura Kinomoto 2
-Tomoyo
-Syaoran
-Kero-chan
-Suppi
-Toya
-Yukito
-Akiho
-Kaito

q select pid from dex_product where pid<>'23966' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12059,23250,16296,13276,21579,23100,17589,18454,12747,12252,23251,18403,7729,23202,20597,11386,715,7147 Array ( [0] => 12059 [1] => 23250 [2] => 16296 [3] => 13276 [4] => 21579 [5] => 23100 [6] => 17589 [7] => 18454 [8] => 12747 [9] => 12252 [10] => 23251 [11] => 18403 [12] => 7729 [13] => 23202 [14] => 20597 [15] => 11386 [16] => 715 [17] => 7147 )