พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

2,800 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
10 Packs/Box
Size: Approx. W74mm x H77.5mm
Material: Acrylic
Details
Assorted according to maker's rate from 10 types.

q select pid from dex_product where pid<>'23965' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20536,20542,23961,23962,21294,21865,23960,21166,20510,21515,23959,23963,20541,20488,21519,20490,23958,22174 Array ( [0] => 20536 [1] => 20542 [2] => 23961 [3] => 23962 [4] => 21294 [5] => 21865 [6] => 23960 [7] => 21166 [8] => 20510 [9] => 21515 [10] => 23959 [11] => 23963 [12] => 20541 [13] => 20488 [14] => 21519 [15] => 20490 [16] => 23958 [17] => 22174 )