พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

840 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
6 Packs/Box
Size: Approx. dia. 56mm
Material: Paper, Tinplate
Details
Assorted according to maker's rate from 6 types.

Lineup:
-Rikka Takarada A
-Akane Shinjo A
-Anti A
-Rikka Takarada B
-Akane Shinjo B
-Anti B

q select pid from dex_product where pid<>'23964' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20488,21514,20356,20359,21518,20482,23961,21167,20541,21199,20513,20514,22466,20526,22849,20357,20483,20507 Array ( [0] => 20488 [1] => 21514 [2] => 20356 [3] => 20359 [4] => 21518 [5] => 20482 [6] => 23961 [7] => 21167 [8] => 20541 [9] => 21199 [10] => 20513 [11] => 20514 [12] => 22466 [13] => 20526 [14] => 22849 [15] => 20357 [16] => 20483 [17] => 20507 )