พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

350 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
Size: Approx. 100mm x 88mm
Material: Acrylic
Features: Swivel snap hook

q select pid from dex_product where pid<>'23962' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21515,20355,20484,22467,20519,20508,20359,20357,22171,20522,20488,22173,20526,20507,22381,21514,23958,20513 Array ( [0] => 21515 [1] => 20355 [2] => 20484 [3] => 22467 [4] => 20519 [5] => 20508 [6] => 20359 [7] => 20357 [8] => 22171 [9] => 20522 [10] => 20488 [11] => 22173 [12] => 20526 [13] => 20507 [14] => 22381 [15] => 21514 [16] => 23958 [17] => 20513 )