พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

630 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
Size: Main Part: Approx. W136mm x H156mm, Base: Approx. W103mm x H32mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'23961' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21518,21519,22169,20525,21867,21167,20541,20526,20537,22171,20512,20510,23962,21865,21166,20518,20542,23958 Array ( [0] => 21518 [1] => 21519 [2] => 22169 [3] => 20525 [4] => 21867 [5] => 21167 [6] => 20541 [7] => 20526 [8] => 20537 [9] => 22171 [10] => 20512 [11] => 20510 [12] => 23962 [13] => 21865 [14] => 21166 [15] => 20518 [16] => 20542 [17] => 23958 )