พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 19 กันยายน 2019 / สินค้ากำหนดส่งประมาณ ธันวาคม 2019

420 BAHT
พรีออเดอร์

Product : Armabianca
Specifications
Size: Main Part: Approx. H93mm x W70mm, Base: Approx. H30mm x W70mm
Material: Acrylic

q select pid from dex_product where pid<>'23960' and ( pcharacter='590' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22628,20520,21199,20358,20521,20513,20359,22849,21166,20518,21866,21516,20515,20516,20539,20527,20507,21519 Array ( [0] => 22628 [1] => 20520 [2] => 21199 [3] => 20358 [4] => 20521 [5] => 20513 [6] => 20359 [7] => 22849 [8] => 21166 [9] => 20518 [10] => 21866 [11] => 21516 [12] => 20515 [13] => 20516 [14] => 20539 [15] => 20527 [16] => 20507 [17] => 21519 )